Visie & waarden

Pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs (P.P.G.O.)

GO! Middenschool Campus Van Eyck : een kleinschalige, leerlinggerichte, actieve, creatieve & sportieve school

Beste jongens en meisjes
Beste ouder(s)

Einde juni beëindig je de basisschool en na de zomervakantie (van 1 juli tot en met 31 augustus) vat je de middelbare studies in het secundair of voortgezet onderwijs aan.

Leerlingen van de eerste graad (12- tot 14-jarigen) volgen les in de Middenschool.
Kiezen voor GO! Middenschool is kiezen voor kwaliteit, een krachtige leeromgeving waarbinnen elke leerling stapsgewijs de nodige kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelt om het eigen leren te stimuleren en te motiveren.
Onze leerlingen staan centraal, samen met hen gaan we op zoek naar innovatieve oplossingen, waarbij het gestuurd en autonoom leren centraal staat. Ook hechten we veel belang aan de onderwijsloopbaanbegeleiding.
Binnen ons opvoedingsproject brengen wij de leerlingen waarden bij waar respect voor ieders opvatting, luisteren naar en omgaan met elkaar een centrale plaats krijgen.
Mochten er na het doorlezen van deze website nog vragen zijn over onze school, zijn wij altijd bereid om die te beantwoorden.
Wij hopen, samen met jou, op het succesvol beëindigen van het basisonderwijs, en als je, samen met je ouders, al beslist hebt naar de Middenschool te Maaseik te komen, heten wij je namens het ganse schoolteam van harte welkom.

Yvette Swillens
Directeur
GO! Middenschool Campus Van Eyck

Onze school