Limburgse Tennis Academie

CAMPUS VAN EYCK en LTA werken samen aan je toekomst

Campus Van Eyck biedt je alle mogelijke onderwijskeuzes aan. Heb je een universitaire carri√®re voor ogen of een degelijke vakopleiding, je vindt er steeds een passende opleiding. Omdat we de blik van iedere leerling willen openen en verruimen, wordt er naast een kwaliteitsvolle schoolloopbaan ook aandacht geschonken aan de 21e-eeuwse vaardigheden en zetten we in op ieders talenten. In de eerste graad bieden we een brede basisopleiding aan waarin geproefd wordt van allerlei mogelijkheden op studiegebied,  waarna in de 2e en 3e graad deze talenten tot volle ontwikkeling komen in een doorgedreven opleiding.

Uiteraard zijn er ook talenten die wellicht meer buiten de school ontwikkeld worden en daarvoor gaat Campus Van Eyck een samenwerkingsverband aan met LTA.  Jongeren die  hun tennisvaardigheden verder willen ontplooien op de academie kunnen dit doen zonder hun schoolloopbaan aan de kant te schuiven of omgekeerd. Door een nauwe samenwerking, goede afspraken en degelijke communicatie kunnen deze leerlingen ook in het gewone onderwijs hun diploma behalen. Via het systeem van zes tot acht uren vrijstelling van de lessen kunnen de jonge tennissers zich toeleggen op een doorgedreven training op de LTA. Dankzij extra begeleiding op maat en begeleide zelfstudie kunnen de leerlingen hun trainingen afwerken . In een afsprakennota worden de voorwaarden vastgelegd door alle betrokken partijen. Hierbij is het van belang dat de schoolresultaten ook besproken worden met LTA en afhankelijk van het niveau ervan worden de trainingen aangepast. Deze flexibiliteit van beide kanten zorgt ervoor dat de leerlingen verder kunnen gaan op de dubbele weg die zij gekozen hebben.

Wil je meer informatie over dit schooltraject, wend je dan tot een van de verschillende scholen van Campus Van Eyck of tot LTA:

1e graad: GO! Middenschool
Burgemeester Philipslaan 20
B-3680 Maaseik,
+32 (0) 89560485
dirmsmsk@scholengroep14.be

2e en 3e graad ASO: GO! Atheneum
Burgemeester Philipslaan 19A
B-3680 Maaseik
+32 (0) 89560480
ka.maaseik@g-o.be

2e en 3e graad BSO/TSO: GO! Technisch Atheneum
Burgemeester Philipslaan 19B
B-3680 Maaseik
+ 32 (0)89560497
infotamaaseik@g-o.be

Limburgse Tennis Academie
Sportlaan 33
B-3680 Maaseik
info@tennis-lta.be

Limburgse Tennis Academie