Levensbeschouwelijke vakken

Uit respect voor ieders overtuiging biedt de school een ruime keuze aan levensbeschouwelijk onderricht.
Je ouders kunnen o.a. kiezen uit de volgende erkende levensbeschouwingen :     

→ Rooms-Katholieke  Godsdienst
→ Protestantse Godsdienst
→ Islamitische Godsdienst
→ Niet-confessionele zedenleer (vrijzinnig-humanistisch)
→ …

Studieaanbod