Dagindeling/werking

Sinds het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met ons project: “Scholen in beweging”.
Op sommige dagen (dit verschilt per schooljaar) zijn de lesuren afwijkend van de andere dagen in de week omwille van dit project.
De lessen starten om 8u25. Er is toezicht op school voorzien vanaf 8u10.
Op woensdag eindigen de lessen om 11u55.

Lesuren op gewone lesdagen :

1ste lesuur 8u25 – 9u15         
2de lesuur 9u15 – 10u05
  Pauze
3de lesuur 10u20 – 11u10
4de lesuur 11u10 – 12u00
  Middagpauze
5de lesuur 12u50 – 13u40
6de lesuur 13u40 – 14u30
  Pauze
7de lesuur 14u40 – 15u30      

Leren op school

De digitale schoolagenda

Het dagelijkse contactmiddel tussen ouders en school is de digitale agenda, waarin als controle-  en hulpmiddel alle taken en toetsen worden genoteerd.
Van de ouder(s) wordt verwacht dat zij deze wekelijks controleren.

De digitale agenda wordt gebruikt om het lesonderwerp van het vak terug te vinden, maar ook ter controle of als je ziek bent geweest.
Alles kan je hierin terugvinden.

Papieren agenda
Vooraan vindt men de ontvangen correspondentie, lessenrooster alsook de  behaalde punten terug.

Smartschool

Schoolboeken

Leerwerkboeken worden aangekocht en blijven eigendom van de leerling.  Bij de inschrijving of via de nieuwsbrief vragen we een borgsom. De betaling gebeurt in twee schijven:  een voorschot van €200 en een definitieve afrekening afhankelijk van de klas en dit voor hand- en werkboeken, fotokopieën, materiaal…. (eind januari per overschrijvingsformulier).
Eventuele andere spreiding van betaling kan mits afspraak.

Het gebruik van Smartschool

De tijd dat leerlingen met griffel en schrijftablet hun dagen op schoolbanken sleten is (gelukkig) reeds lang voorbij.
Tegenwoordig spreken we van ICT, e-learning en digitale leerplatformen.
Op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op school, zoon of dochter bewonderen in de talloze fotoalbums en de nieuwsbrieven raadplegen, en nog zoveel meer: het wordt allemaal kinderspel met ‘Smartschool’.
In het begin van het schooljaar krijgt zowel de leerling als de ouder(s) een inlogcode. Het is niet de bedoeling dat ouder(s) inloggen met het account van hun zoon/dochter aangezien zij een andere rol hebben.

Smartschool

Het organiseren van inhaallessen

Wekelijks staan leerkrachten Nederlands, Frans, Engels en wiskunde ter beschikking om extra uitleg te geven over de leerstof of om bij te werken als door omstandigheden één of meerdere lessen werden gemist.
De leerling wordt dan individueel of in kleine groepjes bijgewerkt.

Leerkrachten

Aanleren van een studiemethode “Leren is Cool”

Het verwerven van een goede studiemethode is erg belangrijk, ook voor verdere opleiding.
Vandaar de mogelijkheid om tijdens de lessen door leerkrachten begeleid te worden bij het studeren.
Tijdens de maand september zullen de leerlingen van het 1ste leerjaar tijdens het lesgebeuren de studievaardigheden en -methodes in verband met ‘leren leren’ worden aangeleerd via het project “Leren is Cool”.

Studiebegeleiding/ Leercoach

Zijn er problemen met het studeren van een bepaald vak? Moeilijkheden met plannen van examens? Liggen de resultaten voor een vak te laag volgens geleverde inspanningen? Dan kan de leerling terecht bij de leercoach.

Leven op school

ANDERS LEREN: leren doe je niet alleen in een klaslokaal.
Wij kijken verder dan de klasmuren.

Onze leerlingen leren geleidelijk aan op een zelfstandige manier “leren”. Dat is één van onze belangrijkste doelstellingen.
Hoe we dat doen? Door hen elk jaar wat meer verantwoordelijkheid te geven,  geen voorgekauwde leerstof, maar hen zélf te laten zoeken en ontdekken.
Ook leren we hen verder te kijken dan het klaslokaal d.m.v. projectwerk,    klasuitstappen, studiereizen, toneelvoorstellingen, …
Een andere omgeving stimuleert hen en wat ze zelf ontdekken, onthouden ze beter.

Meerdaagse uitstap

1ste jaars:  meerdaagse fietstocht naar Genk ( Kattevenia).
2de jaars:  meerdaagse reis naar de Belgische Noordzeekust.
1ste jaars en 2de jaars die niet kunnen deelnemen aan bovenstaande uitstap kunnen genieten van een thuisproject tijdens de schooluren.

Schooltoneel

Via een 2-jaarlijkse eigen schooltoneelvoorstelling (Pinokkio, Kladderkatten, Alice in Wonderland, The Jungle Book, Belle en het Beest …) en het inspelen op het schoolprogramma van de plaatselijke schouwburg proberen we de leerlingen culturele waarden bij te brengen.

Sportacademie

Wij organiseren ’s woensdags van 12u tot 15u voor alle ingeschreven leerlingen op school extra-sportactiviteiten.
Hier maken de leerlingen kennis met andere sporten zoals zeilen, verdedigingssporten, schaatsen en ijshockey, duiken, snowboarden, mountainbiken, ….   

Leerlingenbegeleiding

Naast de klastitularis zijn er enkele leerkrachten die de leerlingen socio-emotioneel in hun studieproces begeleiden.
Hierop kunnen de leerlingen vrijblijvend beroep doen.
Zij kunnen er met hun vragen en zorgen steeds terecht.

Leerlingenbegeleiding

Gezonde school

In het kader van onze vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen GEZONDHEIDSEDUCATIE willen wij ook dit schooljaar werken aan een bewustmaking rond gezonde voeding en drank.
Wij bieden alleen waters en ongezoete fruitsappen aan en verwachten van onze leerlingen dat zij bij gebruik van hun eigen drank zich hieraan houden.
Ook snoep bannen we uit onze school.

Wat mag je de eerste schooldag verwachten?

De eerste dag is een onthaaldag, speciaal voor de leerlingen van het eerste jaar. Je maakt kennis met je klastitularis(sen), je klasgenoten, de directeur, …
In de voormiddag worden allerlei documenten ingevuld, de agenda en het schoolreglement overlopen, er wordt gewerkt rond “Leren is Cool” …
In de namiddag organiseren we een zoektocht om de leerkrachten, onze school en de Campus beter te leren kennen.
De tweede schooldag is een sportdag i.f.v. teambuilding.
Tijdens de laatste week van de vakantie ontvang je een brief met alle nodige informatie over het afhalen van de boeken en het verloop van de eerste schooldagen.
Wij organiseren eind augustus een onthaalavond voor jou en je ouder(s).

Onze school