1A-stroom: Rotatie

Iets voor jou?
Wij laten je kennis maken met verschillende talentenpakketten : Sport, Creatie, STEM W en STEM T.

Op een gezonde manier extra bewegen, daarvoor staat ‘Sport‘.

Je zal in groepjes experimenten uitvoeren : STEM W. Zo kan je je een beter beeld vormen van de eerste begrippen van biologie, fysica en chemie.

Creatief met hout, metaal, kunststof, technische werkstukken : STEM T. Wil je weten hoe een motor, gsm, radio, fototoestel, … werkt?

Je wordt benaderd vanuit een aantal levensgebieden die voor de mens belangrijk zijn, zoals energie, informatietechnologie en communicatie, transport, gezondheid, wonen, materie.
Ook wordt er op jaarbasis aandacht gegeven aan het culturele en artistieke aspect, ‘Creatie‘.
Je ziet dat je in het eerste leerjaar van deze talentenpakketten kunt proeven, zodat je naar het tweede leerjaar een bewuste keuze kunt maken.

De lessentabel vind je hier

Studieaanbod