2A-stroom

  Algemene basisvorming
25u
Levensbeschouwelijk vak 2u
Nederlands 3u
Frans 3u
Engels 2u
Wiskunde 4u
Aardrijkskunde 1u
Geschiedenis 2u
Natuurwetenschappen 2u
EFC 1u
Plastische opvoeding 1u
Techniek 1u
Lichamelijke opvoeding 2u
Burgerschap 1u
  Basisopties
5u
Klassieke Talen => Latijn 5u
Moderne Talen – Wetenschappen 5u
Economie en Organisatie 5u
STEM-Technieken 5u
Maatschappij en Welzijn 5u
*DIFFERENTIATIE: 2u 1u Sport (keuze)
1u Creatie (keuze)
1u Frans/Nederlands (verplicht)

*Differentiatie staat voor verdieping en remediëring.